Endring i treningsoppsett

Følgende endringer blir gjort i treningsoppsettet frem til august.

Barn/Ungdom:

Terrengtreningen for barn/ungdom på torsdager utgår. Vi starter opp igjen i august og håper oppmøtet vil bli noe bedre enn det desverre har vært til nå.

Voksne:

Søndagstreningen vil frem til august gå uten "kaptein". Vi ser det frem til juli blir mange ritt i helgene, slik at vår ressursperson på fellestreningen på søndager blir opptatt med blandt annet dette.
Vi oppfordrer allikevel til å møte opp på denne treningen kl 10:00 på Flikka Skyttarhus.