Innkalling til årsmøte i Flekkefjord Sykkelklubb

Det innkalles til årsmøte i Flekkefjord Sykkelklubb den 15.06.2015 kl 20:00.

Årsmøtet avholdes i Norsk Storkjøkken Engros AS lokaler i Nulandsvika.

Saker fra medlemmer må være styre i hende innen den 25.05.2015. Disse sendes til styreleder@flekkefjordsykkelklubb.no

Årsberetning og saksdokumenter blir tilgjengelig på nettsiden minimum 1 uke før årsmøtet avholdes.

mvh
Styret