Klubbmesterskap 2015 Tempo og Fellesstart

Årets klubbmesterskap er et todelt arrangement. 

Fredag 11.09.2015 kl 18:00 blir det kjørt tempo og på lørdag blir det kjørt fellesstart.

Tempo vil gå i samme løype som tidligere år.
17 + starter ved Gyland Skole, sykler mot Rona hvor de vender. Tilbake mot Gyland Skole og inn til bunnen av Urdalsbakken og vender tilbake til Gyland Skole.

14 - 16 starter ved Gyland Skole, sykler mot Rona hvor de vender. Tilbake mot Gyland Skole og inn til krysset til Gyland Gård og vender tilbake til Gyland Skole.

Det vil være vakter ved Rona, Kryss Gyland Gård og i bunn av Urdalen.

Lørdag 12.09.2015 kl 11:00 blir det Fellesstart med start ved Kongevold og går 3 hele runder rundt Nuland. (2 runder for 14 - 16 år) Målgang ved Kongevold. Retning mot klokken.

Klasser/distanser tempo:
•14-16 år - 10 km
•17-100 år - 20 km

Klasser/distanser fellesstart:
•14-16år - 2 runder
•17-100 år - 3 runder

Betaling:
•Gratis for medlemmer.
•Ønsker du å være med kan du tegne medlemskap.

Påmelding tempo:
http://www.flekkefjord-sk.com/pamelding-klubbmesterskap-tempo

Påmelding fellesstart:
http://www.flekkefjord-sk.com/pamelding-klubbmesterskap-fellesstart

Påmeldte:
http://www.flekkefjord-sk.com/deltakerliste-klubbmesterskap-tempo

http://www.flekkefjord-sk.com/deltakerliste-klubbmesterskap-fellesstart