FREMTIDEN FOR FSK

Etter klubbmesterskapet i Gyland vil representanter for klubben ha en 30 minutters session for hvilken retning klubben ønsker å ta for fremtiden. Dette blir inne i gymsalen rett etter premieutdelingen.

Klubben har tidligere år hatt to og tre ritt i året og dette året har både plussbankrittet, Gyland Rundt og fjorårets Tempomesterskap gått i vasken.

Hva vil klubbens medlemmer ?

Er vi interessert i å videreføre Plussbankrittet inkludert barnerittet ?

Er vi interessert i å videreføre Gyland Rundt ?

Er vi interessert i å videreføre Klubbmesterskapet ?

Dette er spørsmål som må besvares for at klubben vet hvilken retning den skal jobbe mot. Gruble litt på dette frem til 13 September.