Kvinesdal-Rørvik-Hoveland-Farsund-Lista Fyr-Kjørrefjord-Kvinesdal

Kvinesdal-Rørvik-Hoveland-Farsund-Lista Fyr-Kjørrefjord-Kvinesdal

Flekkefjord - Lista

Sykla den nye veien og brua over Feda fjorden for noen år siden til et flystevne på Lista. Tok den gamle grusveien Fv652 til høyre etter Sandvann forbi Sigersvoll og kom omtrent rett ut på flyplassen. Da er man heller ikke så langt i fra fyret. Grusveien er helt grei for racersykkel i godt vær, asfalt de siste kilomerene. Syklet tilbake hovedveien via Vanse, Øyna og Åpte på det som nå kalles gamleveien, uten tunneller, til Europaveien der jeg kjørte over Feda fjorden igjen. Men gamleveien via Prestegården i Kvinesdal er nok å anbefale i disse dager...